• darkblurbg

Zuurremmend asfalt

Met name in de agrarische sector is zuurremmend asfalt de beste oplossing voor een vloeistofdichte verharding in een voedersilo en/of op het erf.

Bekende problemen:

Silo/pers-sappen hebben een zeer hoge zuurgraad waardoor een niet zuurbestendige (element)verharding aangevreten zal worden.

Door het aanvreten van een niet zuurbestendige verharding (bv. beton), zullen er zwakke plekken in de verharding ontstaan die leiden tot scheuren. Die scheuren leiden op hun beurt weer tot doorsijpelen van de silosappen in de bodem (milieuprobleem).

Een ander probleem met een aangevreten elementverharding is dat bij het uitkuilen van het voer, deeltjes uitgebroken verharding (beton) opgenomen wordt in het voer, die vervolgens in de maag van het dier terechtkomen.

Een uitgevreten verharding is daarnaast heel slecht schoon te houden waardoor er weer voederrestanten achter kunnen blijven in de uitgevreten gebieden, die weer nadelige gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van het voer.

Oplossingen en toepassingen: Aanleg van zuurremmend asfalt.

Vanwege de hoge zuurremmende, en hoge vloeistofdichtheid van dit asfalt, wordt deze verharding voornamelijk aangelegd in voedersilo’s mestsilo’s, wasplaatsen, compostverwerking, en in alle andere gebieden op een erf/bedrijf waar met zure- of zuurhoudende producten gewerkt wordt, of waar een vloeistofdichte verharding (milieutechnisch of operationeel), noodzakelijk is: denk aan toegangswegen en paden, wasplaatsen, etc. Daarnaast is een asfaltverharding ook na jarenlang intensief gebruik, heel goed schoon te houden.

Aanleg asfalt:

Asfalt heeft, net als elementverharding en beton, een goede fundering nodig om de draagkracht van de verharding te waarborgen. Mits er een goed verdichte fundering gelegd wordt, kan asfalt op vrijwel elke ondergrond geplaatst worden.

Daarnaast is asfalt binnen een aantal dagen na aanleg te gebruiken, terwijl beton minimaal 28 dagen dient uit te harden. Daar asfalt een relatief korte uithardingstijd heeft, is dit een perfecte oplossing bij vervanging of renovatie van uw voederopslag. Vaak is er weinig tijdsruimte vooraleer uw voederopslag weer gevuld dient te worden.
Tevens biedt asfalt de mogelijkheid uw bestaande voederplaat te renoveren met een zeer lange levensduur.

De kosten voor de aanleg van een asfaltfundering + asfalt, ten opzichte van een fundering + beton, zijn vrijwel gelijk.

Offerte aanvragen