• darkblurbg

Bedrijfsafvalwater en silo/pers-sappen

Bij elk (agrarisch)bedrijf, is er sprake van afvalstromen. Hierbij spelen bedrijfsafvalwater en silo/pers-sappen een grote rol.

Aan de afvoer, opslag, en lozing van bedrijfsafvalwater en silo/pers-sappen, zijn strenge milieueisen verboden, die niet voor iedereen even duidelijk zijn.

Larmit Infra heeft jarenlange ervaring met het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen, en is al geruime tijd actief in het ontwikkelen van economische, milieuvriendelijke oplossingen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafvalwater en silo/pers-sappen.

Hierbij wordt de Europese milieuwetgeving, als ook de nationale milieuwetgeving in acht genomen (België en Nederland).

Wij kunnen voor (bijna) elke uitdaging een passende oplossing bieden, in lijn met de huidig geldende milieuwetten.

Bekende vragen en problemen:

  • Wat moeten, kunnen, en mogen we doen met sappen afkomstig uit sleuf-/voedersilo’s?
  • Wat moeten, kunnen, en mogen we doen met hemelwater afkomstig uit sleuf-/voedersilo’s, van het erf, en/of van de daken?
  • Wat moeten, kunnen, en mogen we doen met de overige afvalwaterstromen op ons bedrijf?
  • We zijn in overtreding met ons afvalwaterafvoer en hebben een verwittiging of al een boete gekregen. Hoe kunnen we die problemen op ons bedrijf verhelpen, en zorgen dat we in orde zijn met de huidige wetgeving?
  • We willen onze afvalwaterstromen verbeteren maar weten niet hoe we dit praktisch moeten inrichten.

Oplossing:

Neem direct contact op met Larmit Infra voor advies en uitvoering.

Tot op de dag van vandaag, hebben we al die problemen kunnen oplossen.
Wij blijven onze focus leggen op ontwikkeling in de milieuwetgeving om zo direct in te kunnen spelen op de problematiek waar u als landbouwer mee te maken heeft of gaat krijgen. Zo kunt u zich blijven concentreren op uw bedrijfsactiviteiten en kunnen we een service bieden om uw bedrijf steeds up-to-date te houden betreffende deze problematiek.

Voor ons de uitdaging, voor u de oplossing!

Offerte aanvragen